התרשים החדש של איזורי הרישום בהרצליה

איזורי הרישום בהרצליה משתנים: לאיזה חטיבה ותיכון יעברו התלמידים?

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג שתחל בספטמבר 2022 יחולו שינויים במעבר מהיסודי לחטיבה ומשם לתיכון. יעקב נחום וזיו עומר: "ההחלטה התקבלה לאחר שיקולים ובחינות רבות לטובת ילדי העיר". חבר המועצה פביאן מבקש לקיים שיח עם ההורים לפני קבלת ההחלטה

פורסם בתאריך: 16.2.21 07:59

שינויים יחולו באיזורי הרישום לבתי הספר בהרצליה לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, שתחל  ב-1 בספטמבר 2022. זאת לאחר שבמשך שני עשורים לא היה שינוי באיזורי הרישום. הצורך בשינוי נוצר כדי להתאים את מערכת החינוך ואיזורי הרישום לשינויים במערכת החינוך ולהתפתחות העיר.

כך ייראו איזורי הרישום לאחר השינוי:

# תיכון חדש יוזן על ידי חטיבות סמדר ויד גיורא. על פי הרישום החדש, תלמידי בתי הספר היסודיים נוף ים וברנדייס, יזינו את חטיבת סמדר. תלמידי גורדון ושז"ר – יזינו את יד גיורא.
# תיכון הראשונים יוזן על ידי חטיבת הנגיד וחטיבת זאב. את חטיבת הנגיד יזינו תלמידי ויצמן, הנדיב והכיתות העל אזוריות של מחוננים וכדוריד. תלמידי בית הספר לב טוב ובן צבי, יזינו את חטיבת זאב.
# תיכון היובל יוזן על ידי חטיבת רעות וחטיבת בן גוריון. את רעות יזינו תלמידי אילנות, יוחנני וגורדון. ואת חטיבת בן גוריון יזינו תלמידי אלון, ברנר ועל אזורי כדורסל והשחייה.
# בית הספר הדמוקרטי הוא בית ספר על אזורי וכך גם תיכון הנדסאים שהוא תיכון שש שנתי על אזורי.
# בית הספר היסודי נבון הוא בית ספר צומח שתלמידיו מיועדים בתשפ"ג לעבור ללמוד בחטיבה חדשה אשר תוקם ברחוב רש"י, או בחטיבת המתוכננת להיבנות ברחוב דן שומרון. עד שהחטיבה תהיה מוכנה, הם יתארחו בבבית ספר נבון.
# בספטמבר 2022, אמור להפתח בית ספר יסודי צומח יסודי בגליל ים.
# בתי הספר הממלכתיים-דתיים בר אילן, רמב"ם וולפסון, ילמדו בשש השנתי אחי"ה שמיועד לבנים וצביה לבנות.
# עוד בעיר בתי הספר השש שנתיים מפתן ודור.

ומה המצב כיום, לפני השינוי?

# תיכון חדש מוזן על ידי חטיבת סמדר, שמוזנת מברנדייס ונוף ים, ומחטיבת הנגיד שמוזנת מויצמן והנדיב.
# תיכון הראשונים מוזן מחטיבת יד גיורא שמוזנת משז"ר, גורדון, אילנות ועל אזורי מחוננים וכדור יד,  ומחטיבת זאב שמוזנת מלב טוב וגורדון.
# תיכון היובל מוזן מחטיבת רעות אותה מזינים ברנר, יוחנני, גורדון ואילנות, ומחטיבת בן גוריון שמוזנת מבן צבי, אלון, על אזורי כדורסל ושחיה.

ד"ר יעקב נחום, מנהל אגף החינוך והערכים בעירייה, וזיו עומר, יו"ר הנהגת ההורים העירונית, כתבו בהודעה להורים: "כאשר בחנו את אזורי רישום לבתי ספר מזינים, נתנו את הדעת למספר פרמטרים אשר ישלבו מרכיבי גיוון ואיזון, בהיצע שירותים חינוכיים מחייבים לתלמידים. המתודולוגיה עליה נשענו, בבניית אזורי הרישום, התבססה על מספר שיקולים מנחים, וביניהם התחשבות בהרכב כלכלי-חברתי של אוכלוסיות התלמידים בשכונות בעיר, חיזוק הקהילתיות ומתן אפשרות נוחה יותר לילדים ליצור חברויות ולהפגש אחה"צ".

בהודעתם פרטו את מכלול השיקולים אשר עמדו בבסיס הבנייה מחדש של איזורי הרישום: "התחשבנו גם באיזון מספרי בין בתי ספר באופן שיאפשר יותר גמישות באישור בקשות העברה, מתן שוויון הזדמנויות בין בתי הספר וחלוקת מגמות על אזוריות ברחבי העיר, שיקולים דמוגרפים וטופוגרפיים, צמיחת שכונות היום ובעתיד, מרחקים גאוגרפיים סבירים למוסדות החינוך ועמידה בטווח 3 ק"מ אותו קבע משרד החינוך, יצירת מבנה של אשכולות גנים סביב מוסדות החינוך, יצירת רצף לימודים בין אשכולות של מוסדות חינוך הן בערכים והן בנושאי הלימוד, מניעת מיון תלמידים, קבלת התלמידים על פי בתי ספר מזינים ותהליך רישום ברור, ויסות מבוקר באמצעות בקשות העברה, לצורך ניוד תלמידים בין בתי הספר. נכון להיום היה חוסר איזון בין בתי הספר, ובתי הספר הגדולים לא יכלו להיעתר לבקשות כניסה אליהם. איזון יאפשר גמישות נוספת".

עוד כתבו: "שינוי אזורי הרישום של מוסדות חינוך, גובש על ידי אגף החינוך, הנהגת ההורים העירונית ובשיתוף מנהלי בתי ספר, תוך התאמה לשינויים הדמוגרפיים והטופוגרפיים שנוצרו וייווצרו בעיר כתוצאה מגידול טבעי והגירה חיובית לשכונות בעיר. השינוי יחל משנת הלימודים תשפ"ג, וזאת על מנת לאפשר לבתי הספר ולילדים להיערך מבעוד מועד, ובמקביל לתהליך בינוי בתי הספר ותכנית הרצפים החינוכית בעיר.

לסיכום כתבו: "אנו מודעים לכך שבמבט ראשון לפעמים קשה לקבל שינויים, אך יחד עם זאת ההסתכלות היא עתידית ומחוייבת המציאות, והתקבלה לאחר שיקולים ובחינות רבות לטובת כלל ילדי העיר".

פביאן מבקש לדון קודם בשינויים באמצעות שולחנות עגולים

חבר המועצה איל פביאן מבקש להעלות לסדר היום בישיבת המועצה שתתקיים היום, שלישי, את נושא שינוי אזורי הרישום למוסדות החינוך בעיר והמעברים מבתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים ולאחר מכן לתיכונים. פביאן מציין שאזורי הרישום לא השתנו מזה שני עשורים ועל פי ההודעה מדובר בעובדה מוגמרת. פביאן מציין שבתחילה נאמר שגם תלמידי כיתות ז' ו-ח', שלומדים בחטיבות הביניים כיום, יגיעו לבתי ספר תיכון אחרים מאלה שהיו אמורים להגיע בהתאם לרישום אותו ביצעו לחטיבות הביניים, אך בעקבות הפנייה שלו, העירייה הבהירה שהשינוי לא יחול על תלמידים שכעת כבר נמצאים בחטיבות הביניים.
פביאן מציין שהנושא לא הובא לאישור מועצת העיר לפני פרסומו ואומר: "ושוב לצערי, אנו נבחרי ציבור ונציגי התושבים, סיעות מועצת העיר בהרצליה מוצאים עצמנו מופתעים משינויים משמעותיים שעליהם מודיעים בעניין מערכת החינוך בעיר, זאת כפי שאירע אך לאחרונה בעניין מעברים מבתי הספר היסודיים לכיתות בחטיבות הביניים, המיונים להן ועוד. עניין מערכת החינוך העירונית הינו נושא ציבורי עירוני ממדרגה ראשונה אשר דורש מעורבות ומטיל אחריות על מועצת העיר", הוא כותב בהצעה לסדר ומוסיף שממידע שמגיע מן השטח עולים סימני שאלה רבים ושונים בעניין התהליך שבוצע. הוא מבקש לקיים שיח עם ההורים באמצעות יצירת שולחנות עגולים בתהליך שיארך כשישה שבועות ובסיומו ייוצגו הממצאים. "היות ומדובר על מהלך לעוד שנה וחצי לכל הפחות – הרי שיש מספיק זמן לקיים הליך כזה בשבועות הקרובים ולקבל החלטות מיטביות לציבור התלמידים והתושבים. עם השלמת התהליך יובא התוצר של השינוי אותו מעוניינים לממש בשטח בעניין זה לדיון ואישור בוועדת החינוך העירונית ובמועצת העיר ורק לאחריו יפורסם סופית לידיעת ציבור התושבים בעיר".
מהעירייה נמסר מלכתחילה לא דובר על כיתות ז' ו-ח' וכי מדובר על תהליך שיחל משנת הלימודים תשפ"ג.

זיו עומר, יו"ר הנהגת ההורים העירונית, הגיב לדברי פביאן ואמר: "הנהגת ההורים העירונית הרצליה היא הגוף היחידי המייצג את הורי העיר, ונבחר כחוק על-פי חוזר מנכ"ל. הנהגת ההורים למדה את הנושא, את האתגרים הקיימים והעתידיים, וקיימה מפגשים ודיונים רבים בנושא, טרם הגיעה להחלטה משותפת עם העירייה בנושא איזורי הרישום. "סימני שאלה" העולים מהשטח הם ספוראדיים, ומגיעים בעיקר מהורים הרואים את טובת ילדיהם הפרטיים, בעוד תפקיד הנהגת ההורים העירונית לראות את טובת הכלל. כל הורה המעוניין להיות שותף להחלטות, מוזמן להצטרף להנהגה, ללמוד את הנושא המורכב, ורק אז לקבל החלטה (כפי שעשינו אנו). "שולחנות עגולים" הפתוחים לכלל ההורים אינם ישימים ועלולים למשוך קבוצות אינטרסים אשר יקבלו החלטות לטובתם הפרטית. ההחלטה היא מקצועית והתקבלה ע"י הגוף המקצועי הממונה על החינוך בעיר, אגף החינוך, ומוטב להשאיר אותה כהחלטה מקצועית ולא "ללכלך" אותה בפוליטיקה".


הצטרפו לערוץ הטלגרם של צומת השרון הרצליה


אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת
  1. אנטואן גריזמן

    הנודניק הזה פביאן חייב להתערב בכל נושא , הלו נמאסה עלינו הצדקנות שלך. תתעסק בעיקר ולא תחת כל החלטה שהתקבלה בהסכמה והשיתוף ההורים . שחרר אותנו מהעול שלך . אתה צדקן מתחסד שמחפש רע בכל טוב ושחור בכל לבן.

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון הרצליה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר