שלטים של כץ ופדלון על גדר פרטית
שלטים של כץ ופדלון על גדר פרטית

כץ עתרה והשופט קבע: יש להסיר את כל שלטי התעמולה בהרצליה שניתלו בניגוד לחוק – כולל של כץ עצמה

מאיה כץ הגישה עתירה שנייה לוועדת הבחירות על שלטי תעמולה שניתלו בעיר בניגוד לחוק, וזכתה גם היא לביקורת מהשופט

פורסם בתאריך: 12.9.18 15:26

בעקבות עתירה שהוגשה לפני כשבועיים על ידי סיעת קהילה, צעירים וסביבה נטו בראשות מאיה כץ, סגנית ומ"מ ראש העירייה המתמודדת על ראשות העיר, נגד ראש עיריית הרצליה משה פדלון, החליטה ועדת הבחירות המרכזית כי יוסרו כל שלטי הבחירות הלא חוקיים ברחבי העיר, כולל אלה של כץ עצמה.

עתירה זו מצטרפת לעתירה הקודמת שהוגשה לפני כחודש על ידי המטה של כץ, נגד שלטי תעמולת בחירות של סיעת חזון וניסיון בראשות פדלון שנתלו על הבניין בו נמצא המטה של כץ, ברחוב בן גוריון 14 בהרצליה. נזכיר כי באותה עתירה פסק השופט לטובת המטה של כץ, וקבע שתליית השלטים הייתה בניגוד לחוק. השלט האמור הוסר לפני החלטתו של השופט.

בעתירה ביקשה העותרת כי לפי סעיף 17 ב׳ לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט 1959 כל המועמדים והרשימות המתמודדות יסירו מידית את כל שלטי הבחירות שהציבו ברחבי הרצליה ושאינם עומדים באופן מלא בדרישות הסעיפים וכמו כן, יימנעו מלתלות בעתיד מודעות תעמולה שאינן עומדות באופן מלא בהוראות החוק. לטענת העותרת, העתירה הוגשה לאחר פנייה מוקדמת שנעשתה ונותרה ללא תגובה.

שלט של איל פביאן

שלט של איל פביאן

בהחלטת השופט פרופ’ עודד מודריק בנוגע לעתירה השנייה נגד פדלון, מה-3.9, נכתב: "סימני שאלה מרחפים על תצוגת תום הלב משני הצדדים. העותרות הגישו לפני כשבועיים עתירה (תר"מ 21/74) כנגד המשיבים שבה התמקדו בהסרת שילוט מפר מסוים, אך ציינו שקיים שילוט מפר רב נוסף. לעומת זה, מצדן נטען להקפדה על קיום הוראות הדין. כעת מתברר מפיהן שאף על פי שבהקשרה של העתירה הקודמת ניתן צו הסרה וגם ניתנה התרעה לעניין יתר ההפרות, העותרות לא יישמו את משמעות הצו לעניינן. גם הן לא טמנו ידיהן בצלחת וחרף סדר היום הסביבתי שלהן הציבו שילוט מפר (כנראה בהיקף נופל מזה של המשיבים). המשיבים היו אמורים, לכאורה, בעקבות הצהרתם בעתירה הקודמת, להימצא במצב של אי הפרה מלא. לא כך המצב והצהרתם על 'מעשה עשוי' מעלה סימן שאלה. אסתפק באמירה זו בדבר סימני השאלה כיון שנראה לי נכון, במקום לבקש תגובות על תגובות, ליתן הוראה בדבר צו הסרה הדדית ולקוות שבכך יושב הסדר על כנו".

השופט הורה לכל המתמודדים לראשות העיר להסיר בתוך 72 שעות כל שילוט המפר את ההנחיות באשר למיקום ולגודל השלט וגורם שלא יקיים את הצו ככתבו וכלשונו יסתכן בביזיון בית דין.

ממטה קהילה, צעירים וסביבה נטו נמסר: "יש רגעים שמישהו צריך להיות המבוגר האחראי ולאחר שבחודשים האחרונים מטה פדלון הוביל קו ובו מתבצע שילוט בכל מקום, גם יתר המועמדים נאלצים לעבור עבירות שילוט שכן אחרת נעשית הטעייה ציבורית. בכל מערכת בחירות קשה מאוד להימנע מתליית שלטים אבל התופעה שהלכה וגברה בהובלתו של משה פדלון בה נתלו שלטים שלא כדין הפכה לכאוס בלתי נסבל ומטרת העתירה שנעשתה בעיקר על שילוט בגדרות של בתים משותפים שחלקם נעשו ללא אישור הדיירים, הייתה לעשות סדר ולחייב את כל המועמדים להחזיר את המרחב הציבורי לתושבים. אנו מברכים על ההחלטה שתשיב את הסדר במרחב הציבורי ושתסייע לעובדי העירייה באופן מימוש חובתם לאכיפת הדין מבלי להיות תלוי בהוראות ישירות או עקיפות שמונחתות עליו מלמעלה".

שלט של מישל מורג

שלט של מישל מורג

ממטה סיעתו של פדלון, חזון וניסיון, נמסר בתגובה: "צוות המתנדבים הסירו את רובם המוחלט השלטים עליהם הוסכם כי יוסרו. באם יש שלטים בודדים שנותרו, נשמח לעדכון המטה. לצערנו, הצד שהגיש את העתירה לא מזדרז כמונו לפעול לפי החלטת השופט. ברחובות יש שלטים רבים שעדיין תלויים על גדרות ובשטחים משותפים בניגוד להוראת השופט. בזמן שראש העיר וצוותו עסוקים בפתיחה המוצלחת של שנת הלימודים, יש מועמדים שעסוקים בפגיעה במרקם החיים בהרצליה. בחודשים האחרונים ישנה רשימה שעושה הכל כדי לפלג ולסכסך בין חלקי העיר מתוך תאוות פרסום והון פוליטי. רשימה שמתהדרת בשמירה על ערכי הסביבה עתרה בבקשה להוריד את שלטי התמיכה בנו שנתלו על גבי גדרות של בתים פרטיים – דבר המקובל בכל מערכת בחירות ונעשה מיוזמתם של תושבים. כדי להפסיק את הסאגה נעתרנו לבקשת השופט 'נאה דורש, נאה מקיים', להוריד את כל השילוט על גדרות הבתים הפרטיים לצד הדרך. לגבי הניסיון הנואש של אותה סיעה לפגוע בנו, השופט ראה את הצביעות וקבע: 'העותרות לא יישמו את משמעות הצו הקודם לגביהן. גם הן לא טמנו ידן בצלחת וחרף סדר היום הסביבתי שלהן הציבו שילוט מפר…'. אנחנו קוראים לתושבים המעוניינים להביע את אהבתם להרצליה ותמיכתם בדרך הישרה שלנו לנטוע עץ נוסף בגינתם".

איל פביאן, מועמד לראשות העיר, מסר בתגובה: "מראש נתלו על ידי המטה שלי ברחובות הרצליה מעט מאוד שלטי שמשוניות ופלריגים, זאת על מנת שלא להפר את כללי הבחירות וגם כדי שלא ללכלך את רחובות הרצליה ולפגוע באיכות הסביבה ואיכות החיים של התושבים. כמובן שמראש הסכמתי לקבל עלי את החלטת השופט ובכך יתרתי את העתירה נגדי מראש. לעומת זאת, המטות של משה פדלון, מאיה כץ ומישל מורג, תלו הרבה מאוד שלטים מסוג שמשוניות ופלריגים ברחבי העיר בשבועות האחרונים, בכמויות גדולות מאוד ובצורה מאוד בולטת. אני שמח על כך שכללי הבחירות בעניין זה יאכפו מעכשיו על כל המתמודדים כולל העותרת עצמה – מאיה כץ. אני בטוח שתושבי הרצליה אינטלגינטיים ומפוקחים כדי לבחור ראש עיר וחברי מועצת עיר, על פי התכנים שהם מציעים לעיר לשנים הבאות, ועל פי פעולותיהם בשנים האחרונות – ולא על פי כמות השמשוניות והפלריגים ברחובות העיר. שמח על כך שמעתה גם שאר המתמודדים יפעלו כך".

מישל מורג מסר בתגובה: "כמי שפועל מתוקף החוק כעו"ד אני לא רואה שום דרך לא לכבד את החוק. אבדוק אם ישנם שלטים שאני אמור להסיר ואפעל כחוק. צר לי מאד לראות דווקא את מי שאמור לאכוף את החוק בעיר רומס אותו בהינף יד בעודו שולח פקחים למעוני הפרטי עם התראות להזזת שילוט לשם הטרדה. תגובתי לראש העיר – תן דוגמה אישית לפני שאתה משסה פקחים במתמודדים האחרים לראשות העיר".

בתוך כך, פנתה אתמול סיעת יש עתיד הרצליה למשרד הפנים בתלונה על כך שבהרצליה ישנן רשימות למועצת העיר אשר משתמשות באותיות הרשימה בפרסומים השונים מזה חודשיים. לפי חוק הבחירות (הגבלת השימוש באות של רשימה (תיקון מס' 2) תשכ"ט-1968, סעיף 7), פרט לתקופת 42 הימים שלפני יום הבחירות, לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם בצורה אחרת – באות המציינת רשימת מועמדים. כלומר, עד ל-19 בספטמבר לא ניתן יהיה לפרסם את אותיות הרשימה בכל דרך שהיא.

מרשימת יש עתיד למועצת העיר הרצליה נמסר: "בחודשיים האחרונים אנחנו נתקלים שוב ושוב במודעות של רשימות למועצה שעוברות על החוק. לפי חוק התעמולה, סעיף 7, אסור לכתוב את האותיות של הרשימות באף פרסום שהוא, לא בשלטים, לא במודעות ולא בפייסבוק. סיעת יש עתיד הגישה למשרד הפנים עתירה בתלונה על כל הרשימות שעוברות על החוק, וסיפקה צילומים והוכחות ברורות על כך. אם אנחנו מקפידים ושומרים על החוק, אין סיבה שאנחנו ניפגע מכך שרשימות אחרות כן מפרסמות ומרוויחות אתנן פוליטי בשל כך".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
  1. משה

    המאבק בין מאיה כץ לפדלון זו אשליה בשביל הבחירות . דקה אחרי הבחירות הם יאחדו כוחות שוב הם היו ביחד הרבה זמן והסתדרו מצויין . כל המטרה של מאיה כץ ופדלון זה לקחת כמה שיותר קולות מיריבים פוליטים אחרים בבחירות שבאמת רוצים לעשות משהו אחר בהרצליה חוץ מבנייה מטורפת אחת גדולה שהולכת להגיע איתם.

  2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    משה תאוריה מעניינת,ונשמעה מספר פעמים,בסופו של דבר לא משנה מי בוחרים,50 -80אחוז זה דיבורים.

  3. ראובן

    מעניין בשם מי כתבת את הדברים-מישל או פביאן? זה מה שאתה רוצה שייחשבו כי זו תאוריה שמשרתת את האינטרס שלהם. עובדתית אין לזה כל שחר.מאיה מנהלת קמפיין אמיתי כדי לנצח ולהוביל את הרצליה למקום אחר.

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון הרצליה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר