משה פדלון ומאיה כץ. צילומים: עזרא לוי
משה פדלון ומאיה כץ. צילומים: עזרא לוי

השופט הממונה מטעם ועדת הבחירות: "לבי לבי לתושבי העיר שזו דמות המבקשים להיות מנהיגיה"

כך השופט פרופ' עודד מודריק בהחלטתו בעתירה שהגיש משה פדלון נגד מאיה כץ בעניין עבירות שעברה לכאורה במערכת הבחירות. את רוב הטענות נגד כץ הוא מצא כנכונות. בעניין אזכור שמו של יו"ר המנהלת בברכה לחג בעמוד פייסבוק עירוני והטלת האחריות על מזכירה אמר: "מעורר חשש לניצול פסול מאין כמותו של כוח המרות"

פורסם בתאריך: 27.9.18 08:09

מטה הבחירות של סיעת "חזון וניסיון" בראשות ראש עיריית הרצליה משה פדלון, הגיש לפני כשבועיים עתירה לוועדת הבחירות המרכזית נגד סגנית ומ"מ ראש העירייה ומועמדת לראשות העיר, מאיה כץ, סיעתה "קהילה, צעירים וסביבה נטו" ונגד חבר סיעתה גארי גוזלן. העתירה עוסקת בחמש עבירות שכביכול עברו במטה כץ – שימוש בנכסים עירוניים לצורכי מערכת הבחירות, תעמולה אסורה באמצעות חלוקת מזון, פרסום מודעה נושאת סימן סיעה, שילוט אסור על גבי כלי רכב ושילוט תעמולה מפר. עתירה זו מצטרפת לשתי עתירות שהגישה מאיה כץ לאחרונה בעניין שלטי תעמולת הבחירות בהרצליה.

ביום ראשון, ערב סוכות, התייחס השופט פרופ' עודד מודריק, לטיעונים וקבע כי כץ ואנשיה ביצעו שורה של הפרות שחלקן היו ואינן עוד. "הבהרתי את המצב החוקי בעניין אותן הפרות והזהרתי שלא ישוב צד מן הצדדים אל הרעיונות הללו", כתב. "עניין אחד הוא בר צו מניעה (שילוט על גבי רכב) אך כיוון שלא ניתנה בו הודעה מוקדמת אני נמנע ממתן הצו. לעניין שילוט מפר מכל מין וסוג שהוצב מטעם צד זה או אחר אני מורה שיש להסירו ולהימנע מכל הצבת אחר תחתיו או אחר במקום אחר והוא עד ה-4 באוקוטובר 2018 בשעה 16:00. אין הקלות בדבר ואין תירוצים (לא של כוח אדם ולא של מנופים או עגורנים או סולמות וחבלים)".

בהתייחסו לעניין השילוט אמר השופט כי הוא הרכיב המרכזי של העתירה. לדבריו כבר בתחילת החודש הוא הניח בידי הצדדים גם יחד פרק זמן מסוים להסיר את כל ההפרות אולם העותרים לא עמדו בהסדר שקבע. השופט התייחס ישירות אל פדלון ואל כץ והטיח בהם ביקורת נוקבת: "מתנהל כאן מאבק כאילו מתוחכם. אולם לאמתו של דבר זהו מאבק של פנקסנות קטנה שהחוכמה ממנה והלאה. גם תועלתה מפוקפקת. לבי לבי לתושבי העיר שזו דמות המבקשים להיות מנהיגיה. לא קם בהם אחד, כי לא קמה בהם הרוח, שיסיר את כל שלטיו המפרים ויפנה אל האחר בהתרעה שאחריה תבוא עתירה שיש עמה תועלת…".

גארי גוזלן. צילום תהילה אברהם

גארי גוזלן. צילום תהילה אברהם

בעניין השימוש בנכסים העירוניים שלטענת מטה פדלון, כץ וגארי גוזלן, חבר מועצת העיר מטעם סיעתה ויו"ר מינהלת איזור התעשיה, עשו שלוש פעמים לצרכי תעמולת בחירות, בהם שימוש בדף הפייסבוק של מינהלת התעשייה באמצעות מודעה ממומנת שעניינה סקר תחבורה על הרגלי התנועה של הנסקרים, מודעת ברכת שנת טובה מטעם מינהלת איזור התעשיה באחד המקומונים ובה מצוין שמו של גוזלן שחתום על המודעה שמבטיח "גם בשנה הבאה נמשיך להיות כאן לרשותכם ובשבילכם" ופרסום מודעה ממומנת בדף הפייסבוק העירוני של מינהלת איזור התעשיה המתארת את הישגי המינהלת בארבע השנים האחרונות שהן שנות כהונתו של גוזלן.

המשיבים טענו בתגובה כי לא נעשתה אליהם פנייה מוקדמת בנושא, "ואילו נערכה פנייה כזאת היה מתברר לעותרים שאין מדובר אלא במיני זוטות שמקורן בטעות והן לא יחזרו על עצמן". בעניין סקר התחבורה הגיבו המשיבים כי "אין זה פרסום תוצאות סקר וממילא אין עמו כל הפרה". בעניין מודעת הברכה לראש השנה טענו המשיבים כי זוהי מודעה שגרתית שמינהלת האיזור מפרסמת בכל שנה וכי אזכור שמו של יו"ר המינהלת הוא טעות שנעשתה בידי מזכירה כלשהי ששלחה גם התנצלות על כך בכתב. עוד הוסיפו המשיבים כי המודעה המפרסמת את הישגי המינהלת "אף היא אלא היתפסות לטענות קטנוניות שאין בהם מעשה של הפרה של ממש. ההישגים הללו נזקפים לזכות ראש העיר המכהן לא פחות ממה שהם נזקפים לזכות מי מן המשיבים".

השופט הגיב לטענות של הצדדים וטען כי פרסום המודעות אלה הוא בגדר עשיית שימוש בנכס בלתי מוחשי בידי גורם שהרשות המקומית משתתפת בהנהלתו וכי התוכן הוא תעמולת בחירות גם אם עקיפה ולכן פעולות אלה אסורות. הוא כתב כי "אין כל משמעות בעיני שמהלך זה או אחר של פרסום אסור הוא 'טעות של מזכירה' או 'שגגה של מנהל קמפיין'. האחריות לכל הטעויות והשגגות, בין שהן 'מתוכננות' ובין שהן 'תמימות', היא על המתמודדים… זו אחריות מנהלית שהיא כעין אחריות מפקד או אחריות מיניסטריאלית והיא, לצורך המנהלי, מוחלטת. במאמר מוסגר אציין שהטלת האחריות על מזכירה ויצירת מצב שהיא תפנה במכתב של התנצלות שבו היא 'מודה בטעותה', רעה וחמורה בעיני הרבה יותר מהפרסום האסור. זה מעורר חשש לניצול פסול מאין כמותו של כוח המרות. מוטב להם למועמדים, מכאן או מכאן, שירפו מהטלת אחריות על מזכירות ופקידים, פעילים ומנהלי קמפיין… התנהלות כזאת של הטלת אחריות על הש.ג. אינה יאה למי שמבקש להיות פרנס בעירו. זה נכון לעותרים, זה נכון למשיבים וזה נכון למועמדים כולם".

שלטים של כץ ופדלון על גדר פרטית

שלטים של כץ ופדלון על גדר פרטית

העותרים גם טוענים כי ביום פתיחת שנת הלימודים חילקו פעילי סיעתה של כץ שקיות שוקו עם כיתוב של תעמולת בחירות וכי חלוקת מזון אסורה לפי חוק דרכי תעמולה. המשיבים טענו שזה היה גימיק חד-פעמי והוא אינו סותר את הוראות חוק דרכי תעמולה "שהרי אין מדובר בדבר מזון אלא במשקה ואין מדובר בתשורה שהמתת בה הוא עיקר". לטענה זאת השיב השופט: "פרשנות תכליתית של הביטוי 'מאכל' בהקשר להוראת הדין דנן כוללת גם משקה. בוודאי משקה מסוג 'שוקו' או 'מילק שייק' שיש בו רכיבים של מזון. בעיני גם משקה טהור (כגון מים) בא בגדר האיסור".

עוד נטען בעתירה כי ב-6 בספטמבר 2018 פורסמה באחד המקומונים מודעה הנושאת סמליל של סיעתה של כץ בניגוד לסעיף 7 של חוק דרכי התעמולה. המשיבים ענו כי "הפרסום מקורו בשגגה". השופט הגיב לעניין כי "המשיבים ביצעו הפרה ברורה".

גם בעניין שילוט אסור על כלי רכב נכתב בעתירה ונטען כי מספר כלי רכב נושאים שלטי תעמולת בחירות גדולי מידה של המשיבים בניגוד לחוק דרכי תעמולה ולחוק העזר להרצליה – "חוק בעזר שילוט". המשיבים טענו מנגד כי חוק דרכי תעמולה אינו מתייחס לתעמולה על כלי רכב ואיסורי חוק העזר אינם עניינה של ועדת הבחירות אלא של יחידות האכיפה של הרשות המקומית. השופט השיב כי "לעניין כלי הרכב לא ניתן היתר ולמעשה מתקיים איסור".

ממטה הבחירות של פדלון נמסר: "דבריו של השופט מודריק מדברים בעד עצמם".

מהמטה של קהילה, צעירים וסביבה נטו בראשות מאיה כץ נמסר: "מוטב כי משה פדלון היה מנצל את זמנו הפנוי להגיש סוף סוף עתירה לבג״צ נגד חוק המרכולים כפי שהחלטנו במועצת העיר ולא מנסה להשפיע על סדר היום הציבורי בזוטות ובעיקר, תמוה בעיננו שמי שמנצל את המנגנון העירוני לטובת קמפיין בחירות על ידי עשרות אירועים המוניים וקהילתיים חדשים, עבודות פיתוח כבישים וגינון מאסיביות ש'נזכרו' לבצע בתקופת הבחירות, מערב ונטפל לטעות אנוש וחד פעמית של עובדת עירייה על מודעה של ברכת שנה טובה המיועדת לעובדי אזור התעשייה שברובם כלל אינם תושבי העיר וזאת לאחר שהנושא טופל מיידית על ידי מנכ”ל העירייה כבר בחודש אוגוסט. בכל מקרה צדק השופט בעתירה כשכתב שמדובר ב'מאבק של פנקסנות קטנה שהחוכמה ממנה והלאה, גם תועלתה מפוקפפקת'. מדובר בעתירה קטנונית שנובעת כנראה מלחץ הסקרים ודעת תושבי הרצליה, אשר ממחישים את הסחף לכיוונה של מאיה כץ".

תגובות

7 תגובות
7 תגובות
 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  גאה להיות בין תומכיה הנלהבים של מאיה כץ. יישר כוח. ושאפו !!!!! על דבריך בסיכומה של הכתבה דלעיל. וטובה השתיקה לחכמים, כמנהגך בקודש. אורלי

 2. מאוכז ממך לכלכת

  מיה כץ אוי ואבוי ואני חשבתי להצביע לך . הלחכת ולכלכת את עצמך ועכישו את הקול של לא תקבלי

 3. משה

  אפשר להעריך את מאיה כץ שמתעסקת בעתירות על זוטות ממש שרק טובות לכותרות -שתגיש הגברת הנכבדה עתירה מנהלית כנגד קריסת התשתיות בעיר הרצליה וחגיגת הבנייה ללא תכנון משמעותי נכון של גורל העיר היפה הזאת .

 4. רונן

  המהלך האחרון של יוסי בן ארויה (עזב את הליכוד וחבר לשס) מגדיל את האפשרות שיהיה פה סגן ראש עיר משס.
  אתם חייבים להעיר את תושבי השכונה שיצאו להצביע. חייבים להעלות את אחוזי ההצבעה. אי אפשר יהיה להשאיר את הרצליה חילונית אם כל הזמן יצטרכו לקרוץ לשס ולדרעי (אדון חוק מרכולים…)

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון הרצליה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר